Prawo do odstąpienia od umowy kupna

Prawo do odstąpienia od umowy kupna

Wyciąg z Ogólnych Warunków Handlowych:
§ 3 Odstąpienia od umowy kupna i prawo zwrotu towaru

(1) Klient może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni bez podania przyczyn, informując o swojej decyzji w formie pisemnej (np. faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub listownie), lub poprzez odesłanie towaru do wydawnictwa Grete Häusler GmbH . Termin ten jest liczony od daty otrzymania niniejszego pouczenia w formie pisemnej, jednak dopiero po otrzymaniu towaru przez odbiorcę. Do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy kupna wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna lub zwrot towaru w odpowiednim terminie. Decyzję o odstąpieniu od umowy kupna w formie pisemnej należy wysłać na następujący adres: Grete Häusler GmbH, Christian-Jorhan-Str. 3, 84169 Altfraunhofen, e-mailem na info@gh-verlag.de, faksem na 08705/9398379, odesłanie towaru do Grete Häusler GmbH - Auslieferungslager - Übermatzhofen 5, 91788 Pappenheim. Ciężar dowodu wysłania zwróconego towaru spoczywa na kliencie.
(2) W przypadku odstąpienia od umowy kupna należy zwrócić otrzymane artykuły oraz ewentualne osiągnięte korzyści. Jeśli towar nie może zostać zwrócony w całości lub w części, lub może zostać zwrócony tylko w gorszym stanie, klient może zostać zobowiązany przez Grete Häusler GmbH do rekompensaty obniżenia wartości towaru. Nie dotyczy to przypadków, w których pogorszenie stanu towaru wynika wyłącznie z jego sprawdzenia – np. jak byłoby to możliwe dla klienta w sklepie. Klient może uniknąć obowiązku rekompensaty obniżenia wartości towaru, nie używając go jak swojej własności oraz nie dopuszczając do obniżenia jego wartości w jakiejkolwiek formie. Klient ponosi koszt przesyłki zwrotnej, jeśli dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem oraz cena zwracanego towaru nie przekracza 40 euro. W przeciwnym razie klient nie ponosi kosztów zwrotu towaru, jeśli zwrot nastąpi w przeciągu 14 dni.
(3) W przypadku przelewu do zagranicy, zostaną odciągnięte od kwoty do zwrotu opłaty za przelew. Wydawnictwo Grete Häusler sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności towaru aż do całkowitego otrzymania przesyłki zwrotnej.
(4) Jeśli artykuł był używany i posiada ślady używania, nie można skorzystać z prawa odstąpienia od umowy kupna towaru.