Audiobook: „Ich will nur helfen und heilen”

Numer przedmiotu: 109026

Życie Bruno Gröninga dla dzieci, młodzieży i dorosłych

? Display cart in PayPal

Thomas Eich

Bruno Gröning – Ja chcę tylko pomagać i uzdrawiać

Życie Bruno Gröninga dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 

112 stron, 33 czarno-białe zdjęcia, wydanie broszurowe

12,5 x 19,0 cm

ISBN 978-3-86769-077-5

 

Książka opisuje życie Bruno Gröninga, jego działalność oraz jego cierpienie. W prostych słowach przedstawiono poszczególne etapy jego ziemskiej drogi. Również dzieci otrzymają piękny obraz życia tego człowieka, który przede wszystkim chciał tylko: pomagać i uzdrawiać.

 

Audiobook: „Ich will nur helfen und heilen” („Ja chcę tylko pomagać i uzdrawiać”)

2 płyty CD,

GLN 42-6014603-016-3,

czas trwania: 145 minut

Do otrzymania tylko w jezyku niemieckim

Dźwiękowe wydanie książki. W bohaterów książki wcielają się aktorzy.