Witamy w wydawnictwie Grete Häusler

Bruno Gröning

Pomoc i uzdrowienie na drodze duchowej poprzez naukę Bruno Gröninga.

To jest centralny temat wydawnictwa Grete Häusler sp. z o.o.. Nauka Bruno Gröninga, wydarzenia wokół niego w latach 50, uzdrowienia dzisiaj – to są aspekty, które są naświetlane w dziełach wydawnictwa.

Wraz z rosnącą świadomością dla medycyny całościowej wzrasta zainteresowanie możliwościami uzdrawiania na drodze duchowej także w środowisku specjalistów.

Bruno Gröning (1906 - 1959) - szczególny człowiek

Niemcy 1949: Tysiące ludzi przybywają na plac Wilhelma w westfalskim miasteczku Herford...

Więcej...2,50 € *
Waga: 0.07 kg
1,00 € *
Waga: 0.005 kg

„Nie wiem wiele, nie wiem nic więcej jak tylko to, czego ludzie dzisiaj już nie wiedzą. Właśnie dlatego uważam to za swój obowiązek, aby każdego człowieka pouczyć o tym, do kogo należy,

jakim jest stworzeniem i jak może w siebie przyjmować siłę Stwórcy, aby również stać się panem swojego ciała”.

W tych kilku słowach Bruno Gröning przybliża cel i ukierunkowanie swojej nauki. To fundamentalne dzieło pokazuje, co się za tym kryje. Z niezliczonych wykładów, stenografowanych wypowiedzi, odręcznych notatek,

wywiadów i innych dokumentów zebrano i uporządkowano tematycznie mnóstwo cytatów. W efekcie powstało ponad sto rozdziałów ujętych w dziewięciu głównych blokach tematycznych. Bogaty zbiór głębokich mądrości,

który ukazuje niezwykłą wiedzę, jaką posiadał Bruno Gröning

6,00 € *

A Path to a Healthy Body and Soul

Information Booklet from the Bruno Gröning Circle of Friends

 

Print edition:

34 pages, stapled

11 black and white images, 23 colour images

Weight: 0.07 kg

Dimensions: 210mm x 148 mm;

ISBN 978-3-86769-233-5

 

E-Book version:

Item no.: 31019_EN

 

In the 1950's Bruno Gröning set up Communities in order to familiarize people with his Teaching and the form of healing available through it. Today the Bruno Gröning Circle of Friends is one of the largest associations in the world for healing on the spiritual path.

A comprehensive overview about Bruno Gröning, his life, his Teaching, the Circle of Friends today and the success reports.

2,50 € *
5,00 € *
Waga: 0.062 kg

Ein Weg zur Gesundheit von Körper und Seele

Infobroschüre des Bruno Gröning-Freundeskreises

 

Druckversion:

34 Seiten, geheftet

11 SW-Abbildungen, 23 Farbabbildungen

Gewicht: 0,07 kg

Länge:21 cm; Breite: 14,8 cm;

ISBN 978-3-86769-227-4

 

E-Book:

Art. Nr.: 30019_DE

 

In den 50er-Jahren gründete Bruno Gröning Gemeinschaften, um die Menschen mit seiner Lehre und der darin begründeten Form der Heilung vertraut zu machen. Heute ist der Bruno Gröning-Freundeskreis weltweit eine der größten Vereinigungen zur Heilung auf geistigem Weg.

Eine übersichtliche Information über Bruno Gröning, sein Leben, seine Lehre, den heutigen Freundeskreis und die Erfolgsberichte.

4,00 € *
Waga: 0.07 kg