Das Wirken Bruno Grönings zu seinen Lebzeiten und heute (polnisch)

Numer przedmiotu: 978-3-86769-195-6
Waga:: 0.374 kg

Thomas Eich
Działalność Bruno Gröninga za jego życia i dzisiaj

E-Book:
Zamówienie – nr: 34005_PL

Druk:
268 stron, broszura
15 czarno-białych zdjęć
1 zdjęcie kolorowe
14,0 x 21,0 cm
ISBN 978-3-86769-195-6

Wydarzenia związane z Bruno Gröningiem, jego życiem, kontrowersje wokół jego osoby, ale także to, co się dzieje dzisiaj, rozwój i struktura Koła Przyjaciół Bruno Gröninga, relacje o uzdrowieniach, znaczenie i cel wspólnot: są to tematy poruszone w tej obszernej książce o działalności Bruno Gröninga